c`Ośrodek Terapii i Szkoleń 

Akson        

rejestr w  WUP w Łodzi nr: 2.10/00047/2013

91-415 Łódź, PL.Wolności 12/215

tel.     608 47 65 84        

       aksonszkolenia@poczta.fm      www.okzszkolenia.pl      

Przejdź na STRONĘ GŁÓWNĄ

 STRONA GŁÓWNA   |      Karta zgłoszeniowa |   Zniżki    |  Rekomendacje  | Proszę o szczegółowy program szkolenia  |  Zdjęcia 

Witamy na stronie planu szkoleń

      Ośrodka Terapii i Szkoleń  AKSON       

Plan jest aktualizowany w związku ze zgłaszaniem się nowych grup i sugestiami uczestników.

Poniżej znajduje się aktualny plan szkoleń. Aktualizacja z 16.04.2017

Jak zwykle będziemy łączyć podnoszenie kompetencji zawodowych z przyjazną atmosferą i komfortowymi warunkami.         

Aby uzyskać szczegółowy program wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie Klikając tutaj.    

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

dla: doradcy klienta, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej

nazwa szkolenia

Zestaw umiejętności doradcy klienta 

Szkolenie 5 dniowe

.

Termin:   24 – 28 kwietnia  2017       Miejsce: Gdańsk          cena :1970 zł.  / uczestnik 

 .

Termin:   08 – 12 maja        2017       Miejsce: Kazimierz    cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   22 – 26 maja        2017       Miejsce: Gdańsk          cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   05 - 09 czerwca   2017        Miejsce: Zakopane       cena :1970 zł. / uczestnik 

Termin:   19 - 22 czerwca   2017        Miejsce: Kołobrzeg      cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   03 - 07 lipca         2017        Miejsce: Jastrzębia Góra      cena :1970 zł. / uczestnik 

. 

Termin:   21 - 24 lipca        2017        Miejsce: Zakopane       cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   07 - 11 sierpnia  2017        Miejsce: Łeba                 cena :1970 zł. / uczestnik 

. 

 

Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj

.

Cel:  Zapoznanie z zestawem wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku doradcy klienta
.
Zakres tematyczny szkolenia (fragment) :
.
1. Mechanizmy psychologiczne sprzyjające bezrobociu
2. Psychologia aktywizacji zawodowej
3. Dostrojenie do klienta i budowanie klimatu porozumienia
4. Sposoby omijania negatywnego nastawienia
5. ... 10  -> 
Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu, wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.
.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. 

 (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: 
             Urzędów Pracy

szczególnie: pracownicy powiatowych urzędów pracy, doradcy klienta

nazwa szkolenia

Doskonalenie kompetencji Doradcy Klienta i Pośrednika Pracy 
w zakresie zadań i umiejętności potrzebnych do realizacji wytycznych 
wynikających ze znowelizowanych przepisów dotyczących Urzędów Pracy

Szkolenie 3 i 4 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

.

Termin:   26 – 28 kwietnia  2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   25 – 28 kwietnia  2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   24 – 26 maja    2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   23 – 26 maja   2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   12 – 14 czerwca 2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

.

Termin:   05 - 07 lipca   2017   (program podstawowy)     Miejsce: Jastrzębia Góra      cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   04 - 07 lipca   2017   (program rozszerzony)     Miejsce: Jastrzębia Góra      cena :1970 zł. / uczestnik 

 

.

Dalsze terminy w trakcie planowania, zapytaj lub zaproponuj termin i miejsce

.

Cel:  Podniesienie kompetencji w realizacji zadań kluczowych pracowników na rzecz osób zarejestrowanych i pracodawców oraz aktywizacji klienta w aspekcie nowych rozwiązań ustawowych 

 

Wybrane zagadnienia szkolenia:


- Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zadań i roli doradcy klienta indywidualnego – zadania, propozycja łączenia usług, warunki i standardy wykonania usług. 
- Prowadzenie skutecznego rozpoznania potrzeb klienta w trakcie rozmów prowadzonych przez Doradcę Klienta i Pośrednika Pracy
- Aktywny Pośrednik Pracy, skuteczny Doradca klienta –efektywność i skuteczność. 
- Ścieżka aktywizacji klienta w aspekcie nowych rozwiązań ustawowych (pojęcie aktywizacji w świetle zmian, aktywizacja grup oddalonych od rynku pracy – dwa zalecane sposoby aktywizacji). 
- Poszczególne procedury usług rynku pracy regulujące działania kluczowych pracowników na rzecz osób zarejestrowanych i pracodawców.
- Profesjonalna współpraca z pracodawcami, agencjami zatrudnienia i organizacjami pozarządowymi. 
- Indywidualne podejście do klienta oraz dobór odpowiedniej formy wsparcia warunkiem skutecznej aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych. 
- Działania i współpraca doradców klienta indywidualnego w ramach tworzenia IPD. 
       ... Cd w pełnym programie.

 

Wykładowca prowadzący szkolenie:
Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. 

Doświadczenie zawodowe: wykwalifikowany pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, Kierownik Działu, Doradca Zawodowy. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie poparte licznymi referencjami. Przeprowadziła szereg szkoleń dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, głównie dla pośredników pracy, doradców zawodowych, liderów klubu pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego z zakresu: marketingu usług rynku pracy, założeń do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, diagnozy klientów PUP, motywacji i automotywacji oraz wypalenia zawodowego. Główna tematyka prowadzonych szkoleń to aspekty prawne regulujące rynek pracy (organizacja pracy w powiatowych urzędach pracy, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze, kodeks postępowania administracyjnego. Prowadzi usługi doradcze (zajecia z doradztwa indywidualnego, grupowego, tworzenia Indywidualnego Planu Działania). 

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie i  Kliknij tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Ze względu na połączenia komunikacyjne i długość podróży, istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie, dodatkowy nocleg gratis .

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradcy klienta, pośrednicy pracy, liderzy klubu pracy, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej, specjaliści ds. rejestracji

Urzędów , Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta i motywujących do podjęcia określonych działań.

a także: Kierowników i kadry menadżerskiej (w zakresie motywowania personelu)

nazwa szkolenia

Skuteczne Motywowanie - techniki i zasady podnoszenia motywacji

Szkolenie 5 dniowe  

.

Termin:   24 – 28 kwietnia  2017       Miejsce: Gdańsk          cena :1970 zł.  / uczestnik 

 .

Termin:   22 – 26 maja        2017       Miejsce: Gdańsk          cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   05 - 09 czerwca   2017        Miejsce: Zakopane       cena :1970 zł. / uczestnik 

Termin:   19 - 22 czerwca   2017        Miejsce: Kołobrzeg      cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   03 - 07 lipca         2017        Miejsce: Jastrzębia Góra      cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   10 - 14 lipca         2017        Miejsce: Łeba                 cena :1970 zł. / uczestnik 

. 

Termin:   21 - 24 lipca        2017        Miejsce: Zakopane       cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   07 - 11 sierpnia  2017        Miejsce: Łeba                 cena :1970 zł. / uczestnik 

. 

Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj

.

Cel:  Podniesienie kompetencji w zakresie pracy z klientem w sytuacjach związanych z podnoszeniem motywacji, proponowaniem ofert, wywieraniem wpływu w sytuacjach decyzyjnych

.

Szkolenie powstało w odpowiedzi na potrzeby osób profesjonalnie zajmujących się motywowaniem swoich klientów.

Dostarcza zestawu technik aktualnie używanych przez specjalistów w sytuacjach doradczych, marketingowych, niezbędnej wiedzy o procesie motywowania i umiejętności prowadzenia rozmów motywacyjnych z klientami.

Zaawansowana psychologia doradacza i coachingowa.

Zagadnienia:

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie i  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 140 zł.

Po zajęciach dydaktycznych zapraszamy do skorzystania z lokalnych atrakcji.

   W przypadku przyjazdu z osobą towarzyszącą, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie, z uwagi na konieczność dokonania rezerwacji.
Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:
  Urzędów Pracy

nazwa szkolenia

Indywidualny Plan Działania oraz Ścieżka aktywizacji  i modele aktywizacji zawodowej 

.

Termin:   12 - 14 czerwca   2017        Miejsce: Gdańsk                   cena :1730 zł. / uczestnik 

.

Termin:   18 - 21 lipca         2017        Miejsce: Jastrzębia Góra    cena :1730 zł. / uczestnik 

.

Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj

.

Program wysyłamy zainteresowanym , wyślij zapytanie o pełną ofertą : tutaj

 

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: Urzędów Pracy

nazwa szkolenia

Wywiad indywidualny oraz rozmowa doradcza z klientami Urzędu Pracy 
- niezbędne narzędzia oraz techniki

.

Termin:   22 - 26 maja  2017              Miejsce: Gdańsk                   cena :1930 zł. / uczestnik 

.

Termin:   21 - 26 sierpnia  2017        Miejsce: Jastrzębia Góra    cena :1930 zł. / uczestnik 

.

Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj

.

Program wysyłamy zainteresowanym , wyślij zapytanie o pełną ofertą : tutaj

 

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 

Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradców zawodowych, pośredników pracy, doradców klienta, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. aktywizacji zawodowej, specjaliści ds. rejestracji, pracowników Działu Ewidencji Świadczeń, pracowników CAZ, 

Urzędów , Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników Urzędów, Instytucji, Ośrodków realizujących swoje zadania na różnych stanowiskach pracy.

Nazwa szkolenia
Klient trudny – radzenie sobie z psychomanipulacją klientów w Urzędzie i wypracowanie porozumienia 

Cele:
Poznanie sposobów radzenie sobie z klientami trudnymi
Zwiększenie skuteczności obsługi klienta
Podniesienia satysfakcji z wykonywanej pracy
Kształtowanie profesjonalnego i przyjaznego wizerunku urzędu

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

Osobom zainteresowanym szerszym zakresem tego zagadnienia proponujemy szkolenie : Sposoby rozwiązywanie konfliktów oraz radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i psychomanipulacją klientów w Urzędzie (5 dni)    

.

Termin:  10 - 12 maja         2017       Miejsce:  Kraków         cena :1730 zł.

.

Termin:  24 - 26 maja        2017       Miejsce: Gdańsk           cena :1730 zł.

.

Termin:  12 - 14 maja        2017       Miejsce: Gdańsk           cena :1730 zł.

.

Termin:   31 maja  – 02 czerwca  2017       Miejsce:  Łódź             cena :1730

.

Termin:   05 - 07 czerwca   2017    Miejsce: Zakopane         cena :1730 zł. / uczestnik 

.

Termin:   19 - 21 czerwca   2017     Miejsce: Kołobrzeg       cena :1730 zł. / uczestnik 

.

Termin:  04 - 06 lipca         2017       Miejsce: Jastrzębia Góra    cena :1730 zł.

.

Termin:  02 - 08 sierpnia   2017       Miejsce: Wrocław                 cena :1730 zł.

.

Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj

.

  Inne terminy i miejsca do ustalenia telefonicznie.    

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Kliknij tutaj.

Sytuacje związane z obsługą klienta czasami prowadzą do powstania konfliktu interesów biorących w nich udział stron.
Jak wypracować skuteczne porozumienie nie eskalując konfliktu i broniąc się przed manipulacyjnymi zachowaniami klientów, to pytanie które często stawiają sobie pracownicy stykający się z takimi sytuacjami. Prezentowane szkolenie przedstawia typologię klientów trudnych i skuteczne techniki radzenia sobie z konkretnymi z nich.

 

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie.

W czasie wolnym proponujemy uczestnikom w ramach profilaktyki wypalenia zawodowego skorzystanie z lokalnych atrakcji, oraz imprezy ułatwiające wymianę doświadczeń zawodowych w kuluarach.     (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradca klienta, pośrednicy pracy, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej

nazwa szkolenia
Marketingowe umiejętności doradcy klienta i pośrednika pracy

Cel: Nabywanie umiejętności skutecznego prezentowania ofert i marketingu ofert na rynku pracy.

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

.

.

Termin:   26 – 28 kwietnia  2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   25 – 28 kwietnia  2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1870 zł.  / uczestnik 

.

.

Termin:   24 – 26 maja  2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   23 – 26 maja  2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1870 zł.  / uczestnik 

.

.

.

Termin:   07 – 09 czerwca  2017  (program podstawowy)       Miejsce: Zakopane     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   06 – 09 czerwca  2017  (program rozszerzony)       Miejsce: Zakopane  cena :1870 zł.  / uczestnik 

.

.

 

(we wszystkich terminach możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie: kolacja, nocleg, śniadanie w cenie). 

..

Aby uzyskać szczegółowy program wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie klikając tutaj

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie.

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradców klienta, doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, liderów klubu pracy, pracowników CAZ, inspektorów, pracowników administracji, pracowników sekretariatu
oraz:
Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta i motywujących do podjęcia określonych działań.

a także: Kierowników i kadry menadżerskiej

nazwa szkolenia

Techniki negocjacji i umiejętności prezentowania usług realizowanych 
przez Urząd Pracy

.

Termin:   15 - 17 marca  2017          Miejsce: Wrocław       cena :1930 zł  / uczestnik 

.

Termin:   08 - 12 maja     2017          Miejsce: Kazimierz  cena :1930 zł  uczestnik

.

Termin:   29 maja  - 02 czerwca  2017          Miejsce:  Toruń           cena :1970 zł  / uczestnik 

.

Termin:   05 - 09 czerwca   2017        Miejsce: Zakopane       cena :1970 zł. / uczestnik 

Termin:   19 - 22 czerwca   2017        Miejsce: Kołobrzeg      cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   10 - 14 lipca         2017        Miejsce: Łeba                 cena :1970 zł. / uczestnik 

. 

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 150 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 150 zł.

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń ) 

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: liderów klubu pracy, doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,

Urzędów , Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta i motywujących do podjęcia określonych działań.

a także: Kierowników i kadry menadżerskiej

nazwa szkolenia

Sztuka perswazji - skuteczne przekonywanie klienta i prezentacja ofert 

Szkolenie z wykorzystaniem technik Neuro Lingwistycznego Programowania (NLP)   (dowiedz się więcej : TUTAJ )

 

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

Osobom zainteresowanym szerszym zakresem tego zagadnienia proponujemy szkolenie :  Wywieranie wpływu w obsłudze klienta - nowoczesne podejścia (5 dni)

.

Termin:  13 - 15 marca       2017         Miejsce:   Łódź          cena :1730 zł. / uczestnik 

.

Termin:  29 - 31 marca      2017           Miejsce: Gdańsk      cena :1730 zł./ uczestnik 

.

Termin:  19 - 21 kwietnia   2017          Miejsce: Wrocław       cena :1730 zł./ uczestnik 

.

Termin:  17 - 19 maja         2017         Miejsce:  Zakopane    cena :1730 zł  / uczestnik 

.

Termin:   19 - 21 czerwca   2017        Miejsce: Kołobrzeg      cena :1730 zł. / uczestnik 

.

Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj

.

Cel szkolenia: Zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami stosowanymi w perswazji oraz sposobami ich wykorzystania podczas rozmowy z klientem, pracy nad zmianą nastawienia i sugerowania wyboru.

 

Opis szkolenia:

Szkolenie wprowadza w tajniki narzędzi perswazyjnych podnoszących skuteczność oddziaływań na klienta. Dużym uznaniem cieszą się one obecnie wśród handlowców, pracowników banków, terapeutów, prawników, osób zajmujących się marketingiem i reklamą. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się jak możesz skuteczniej obsługiwać swoich klientów. Uczymy technik perswazyjnych pracowników Urzędów Pracy, aby na swoich stanowiskach czuli się pewniej, bardziej kompetentnie i wiedzieli jakimi sposobami zwiększać siłę swoich oddziaływań.

 

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. 

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: pośrednicy pracy,  specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej

nazwa szkolenia

Grupowe poradnictwo zawodowe - wybrane metody i narzędzia pracy Doradcy Klienta

Cel: Zapoznanie ze specyfiką grupowego poradnictwa zawodowego oraz popularnymi metodami grupowego poradnictwa zawodowego.

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

.

Termin:   12 – 14 czerwca 2017   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik      

.

.

Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj

.

Zakres tematyczny szkolenia (fragment) :

1. Istota, cele i zasady grupowego poradnictwa zawodowego
2. Warunki do prowadzenia zajęć w ramach porady grupowej. 
3. Aktywne metody nauczania i techniki pracy wykorzystywane w grupowym poradnictwie zawodowym. 
4. Proces grupowy w poradnictwie zawodowym 
5. Wybrane programy grupowego poradnictwa zawodowego
6. , 7, 8,9,10 .... (
Aby uzyskać szczegółowy program wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie Klikając tutaj.  )

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie.

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, pracowników CAZ

Urzędów Pracy , Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów, OHP

nazwa szkolenia

Grupowe Poradnictwo Zawodowe - umiejętności trenerskie: prowadzenie szkoleń , prezentacji, wystąpień publicznych

Szkolenie 3 dniowe  

.

Termin:   13 - 15 marca  2017         Miejsce:   Łódź          cena :1730 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   29 - 31 marca  2017           Miejsce:  Gdańsk     cena :1770 zł./ uczestnik 

.

Termin:   19 - 21 kwietnia  2017      Miejsce:   Wrocław     cena :1770 zł.  / uczestnik 

(możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie: kolacja, nocleg, śniadanie w cenie).

 .

 

Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj.

.

Cel: Nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia szkoleń, wykładów, prezentacji ofert oraz wystąpień publicznych

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie i  Klikając tutaj.

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, pracowników CAZ

Urzędów Pracy , Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów, OHP

a także: Kierowników i kadry menadżerskiej   (w zakresie motywowania personelu)

nazwa szkolenia

Warsztaty dla trenerów i kadry kierowniczej - Autoprezentacja i Kreowanie Profesjonalnego Wizerunku 

Szkolenie 3 dniowe  

.

Termin:  15 - 17 marca a   2017          Miejsce: Wrocław        cena :1730 zł./ uczestnik 

.

Termin:   29 – 31 marca    2017           Miejsce: Gdańsk      cena :1770 zł./ uczestnik 

.

Termin:  19 - 21 kwietnia   2017          Miejsce: Wrocław       cena :1730 zł./ uczestnik 

.

Termin:  17 - 19 maja         2017         Miejsce: Zakopane     cena :1730 zł. / uczestnik 

.

Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj

.

.

Cel: Nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia szkoleń, wykładów, prezentacji ofert oraz wystąpień publicznych

.

!!!    Na szczególną uwagę zwracamy uczestniczkom szkolenia na punkt dotyczący Zasad autoprezentacji wizualnej, podczas którego omówione zostaną:

- przeprowadzona zostanie analiza kolorystyczna
- omówione zostaną zasady doboru ubioru


Te zagadnienia prowadzone będą przez doświadczoną 
wizażystkę i fotografa.

.

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie i  Klikając tutaj.

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubu pracy, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej, specjaliści ds. rejestracji, pracownicy socjalni, asystenci rodziny

nazwa szkolenia

TRENER PRACY 

– zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych i osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Cel: Prezentacja warunków obsługi osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz metod oddziaływania trenera pracy zajmującego się aktywizacją zawodową i społeczną osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz osób niepełnosprawnych.

 

Osobom zainteresowanym krótszym szkoleniem z tego zakresu proponujemy szkolenie : Obsługa osób niepełnosprawnych – studium przypadku... (3 dni)

.

Termin:  22 - 26 maja  2017                   Miejsce: Gdańsk       cena :1970 zł.           

.

Istnieje możliwość zrealizowania tego szkolenia w innym ustalonym miejscu i czasie dopiero od 2017 r. .     

 

Cel: Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą realizować usługę trenera pracy osób niepełnosprawnych oraz osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Skierowane do osób, które w swojej pracy zajmują się aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Rezultaty szkolenia:

Przekazanie wiedzy niezbędnej do wspomagania osób niepełnosprawnych oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w znalezieniu i wykonywaniu pracy zawodowej.

Przygotowanie do pełnienie funkcji trenera pracy osób niepełnosprawnych i osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Wypracowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, zapewniającego sprawne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie:  Kliknij tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie.

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów, Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta, pracujących nad zmianą zachowania u klienta, przekonywujących klienta do podjęcia wskazanych działań.

Urzędów , Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta i motywujących do podjęcia określonych działań.

 Nazwa szkolenia
Wywieranie wpływu w obsłudze klienta - nowoczesne podejścia   

Szkolenie z wykorzystaniem technik Neuro Lingwistycznego Programowania (NLP)   (dowiedz się więcej : TUTAJ )

 

Szkolenie 5 dniowe  

Osobom zainteresowanym krótszym szkoleniem z tego zakresu proponujemy szkolenie : Sztuka perswazji - skuteczne przekonywanie klienta (3 dni)

.

Termin:  27 - 31 marca   2017     Miejsce: Gdańsk       cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:  24 - 27 kwietnia 2017        Miejsce:   Gdańsk       cena :1970 zł  / uczestnik 

.

Termin:   05 - 09 czerwca   2017        Miejsce: Zakopane       cena :1970 zł. / uczestnik 

Termin:   19 - 22 czerwca   2017        Miejsce: Kołobrzeg      cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   03 - 07 lipca         2017        Miejsce: Jastrzębia Góra      cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   10 - 14 lipca         2017        Miejsce: Łeba                 cena :1970 zł. / uczestnik 

. 

Termin:   21 - 24 lipca        2017        Miejsce: Zakopane       cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   07 - 11 sierpnia  2017        Miejsce: Łeba                 cena :1970 zł. / uczestnik 

. 

.

Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj

 

Inne terminy i miejsca do ustalenia telefonicznie.    

 

Cel szkolenia: Zapoznanie z technikami wywierania wpływu stosowanymi w sytuacjach przekonywania klienta, sugerowania wyboru, radzenia sobie zastrzeżeniami, budowania korzystnej relacji z klientem.

 

Trener prowadzi szkolenia z Programowania Neuroligwistycznego (sztuki wywierania wpływu) od 1998 roku.

 

Szkolenie obejmuje dwa bloki tematyczne: 

 

Blok 1: Wywieranie wpływu w obsłudze klienta – wyprzedzanie oporu
Blok 2: Doskonalenie intrapsychicznej matrycy pracowników obsługujących klientów
Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie: 
Klikając tutaj.

Szkolenie wprowadza w tajniki wywierania wpływu. Podnosi kompetencje uczestników prezentując nowoczesne narzędzia wykorzystywane aktualnie w obsłudze klienta w obszarach marketingu, pracy doradczej, terapeutycznej, wdrażane przez firmy bazujące na profesjonalnej i skutecznej sztuce kierowania uwagą klienta przy jednoczesnym kreowaniu poczucia satysfakcji z obsługi.


Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.).
Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. 

 Po zajęciach dydaktycznych zapraszamy do skorzystania z lokalnych atrakcji.    (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

   
W przypadku przyjazdu z osobą towarzyszącą, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie, z uwagi na konieczność dokonania rezerwacji.
Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy

 

Nazwa szkolenia

Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w świetle znowelizowanych przepisów dotyczących Urzędów Pracy

 

.

.

Termin:   29 - 31 marca    2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk      cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   28– 31 marca    2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

.

Termin:   26 – 28 kwietnia  2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   25 – 28 kwietnia  2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   24 – 26 maja    2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   23 – 26 maja   2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   12 – 14 czerwca 2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   12 – 15 czerwca 2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

 

 

Zgłoś się na szkolenie Karta złoszeniowa

 

Szkolenie prowadzi doświadczony trener i specjalista. Wiele praktycznych informacji i przykładów.

 

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnymi przepisami i procedurami dotyczącymi rejestracji i ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowych Urzędach Pracy.

 

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 150 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie.
Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 130 zł.

W czasie wolnym proponujemy uczestnikom w ramach profilaktyki wypalenia zawodowego skorzystanie z lokalnych atrakcji, oraz imprezy ułatwiające wymianę doświadczeń zawodowych w kuluarach.      (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: 
             Urzędów Pracy

szczególnie: pracownicy powiatowych urzędów pracy, doradcy klienta

nazwa szkolenia

Budowa efektywnego zespołu doradców klienta w Urzędzie Pracy

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

.

Termin:   08 - 10 marca     2017             Miejsce:   Łódź              cena :1730 zł  

.

Termin:   15 - 17 marca     2017             Miejsce:   Wrocław       cena :1730 zł  

.

Termin:   15 - 17 maja       2017              Miejsce:   Zakopane     cena :1730 zł  

.

.

Dalsze terminy w trakcie planowania, zapytaj o termin i miejsce

.

Cel:  nabycie wiedzy z zakresu jak zbudować zespół doradców klienta sprawnie realizujący zadania w PUP. Poznanie zasad, praktycznych mechanizmów i rozwiązań zbudowania efektywnej współpracy doradców klienta

.

Uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania systemu współpracy w ramach grup zadaniowych doradców klienta ukierunkowanych na efektywne działanie z uwzględnieniem specyfiki swojego miejsca pracy. 

Zagadnienia:

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie i  Kliknij tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Ze względu na połączenia komunikacyjne i długość podróży, istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie, dodatkowy nocleg gratis .

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: 
             Urzędów Pracy

szczególnie: pracownicy powiatowych urzędów pracy, doradcy klienta

nazwa szkolenia

Nowoczesne i efektywne pośrednictwo pracy w PUP – budowanie modelu obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

.

Termin:   08 – 10 maja        2017       Miejsce: Kazimierz       cena :1730 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   31 maja - 02 czerwca  2017         Miejsce:   Zakopane     cena :1730 zł  / uczestnik  

.

.

Dalsze terminy w trakcie planowania, zapytaj o termin i miejsce

.

Cel:  wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie efektywnej współpracy poszczególnych stanowisk doradców klienta w PUP w procesie pośrednictwa pracy. Wypracowanie modelu zarządzania usługą pośrednictwa pracy w PUP. 

.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania informacją w procesie pośrednictwa pracy
 • prawidłowego funkcjonowania stanowiska doradcy klienta w realizacji usługi pośrednictwa pracy w PUP
 • kluczowych kompetencji doradcy klienta w realizacji zadań pośrednictwa pracy
 • prawidłowej współpracy zespołu doradców klienta w procesie obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych
 • nowoczesnych metod i narzędzi realizacji pośrednictwa pracy

Uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania modelu zarządzania pośrednictwem pracy uwzględniającego specyfikę ich własnych miejsc pracy.

Zagadnienia: Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie i  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Ze względu na połączenia komunikacyjne i długość podróży, istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie, dodatkowy nocleg gratis .

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: 
             Urzędów Pracy

szczególnie: pracownicy powiatowych urzędów pracy, doradcy klienta

nazwa szkolenia

Nowe zadania doradcy zawodowego/ specjalisty ds. rozwoju zawodowego/ specjalisty ds. programów pełniącego rolę doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy i aktywizacji osób bezrobotnych. 

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

  

Termin:   08 – 10 maja        2017       Miejsce: Kazimierz       cena :1730 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   31 maja - 02 czerwca  2017         Miejsce:   Zakopane     cena :1730 zł  / uczestnik  

.

.

Dalsze terminy w trakcie planowania, zapytaj o termin i miejsce

.

.Zagadnienia:  Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie i  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Ze względu na połączenia komunikacyjne i długość podróży, istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie, dodatkowy nocleg gratis .

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradców klienta, doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, pracowników CAZ, oraz:
Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta i motywujących do podjęcia określonych działań.

a także: Kierowników i kadry menadżerskiej

nazwa szkolenia

Psychiczna Matryca Sukcesu – psychologiczne i praktyczne aspekty zmian postaw i przekonań osób bezrobotnych 

Szkolenie z wykorzystaniem zaawansowanych technik Neuro Lingwistycznego Programowania (NLP)   (dowiedz się więcej : TUTAJ )

 .

 .

Szkolenie 4 lub 5 dniowe (unikalne specjalistyczne szkolenie dla zaawansowanych)

.

Termin:   24 – 28 kwietnia  2017       Miejsce: Gdańsk          cena :1970 zł.  / uczestnik 

(możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie: kolacja, nocleg, śniadanie w cenie).

.

Termin:  15 - 19 maja       2017        Miejsce:   Zakopane   cena :1970 zł. / uczestnik 

(możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie: kolacja, nocleg, śniadanie w cenie).

.

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

 

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.

 

Szkolenie obejmuje najbardziej zaawansowane modele pochodzące z Neuro Lingwistycznego Programowania. Wskazane jest aby uczestniczy posiadali już wiedzę z podstaw NLP, a także elementy z poziomu tzw. Master NLP (taki poziom wiedzy prezentowany jest np. na szkoleniu "Nowoczesne Techniki Neuro Lingwistycznego Programowania w służbie specjalistów rynku pracy"). 

Na szkoleniu zagłębiamy się na poziom nieświadomy umysłu i pracujemy nad nieuświadamianymi wzorcami intrapsychicznymi odpowiedzialnymi za najważniejsze decyzje życia. Jednym słowem, dlaczego jedni ludzie są bogaci, zdrowi i szczęśliwi, a innym nie wychodzi to tak łatwo. Będzie też o budowie mózgu, konkurencyjności jego struktur, wydobywaniu i uświadamianiu tzw. imprintów, o tym jak można przemóc się do robienia tego, o czym wiemy, że dobrze byłoby zrobić, ale... wciąż odkładamy na później lub brak nam motywacji. Szkolenie dla osób zaangażowanych w podnoszeniu kwalifikacji w rozwoju osobistym, doradców, trenerów, osób z działów rekrutacji.

 

Dowiesz się, co odpowiada za brak wewnętrznej spójności powodującej spadek motywacji, wieczną prokrastynację (odkładanie na później). 
Uruchomimy narzędzia docierające do obszarów związanych z sabotowaniem własnych działań, powtarzaniem nieskutecznych nabytych nieświadomie strategii zachowań, reagowaniem w nawykowy i nieefektywny sposób w sytuacjach trudnych, ale też zdolnych uruchomić w tobie te same zasoby, które innych doprowadziły do szczytu samorealizacji. Odkryjesz, że to te same mechanizmy. 
A przede wszystkim nauczysz się ich używać i koordynować.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 150 zł.

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: 
             Urzędów Pracy

szczególnie: pracowników powiatowych urzędów pracy ze szczególnym uwzględnieniem – doradców klienta (pośrednicy pracy), osoby odpowiedzialne za kreowanie wizerunku pup, osoby współpracujące z otoczeniem zewnętrznym – doradcy klienta instytucjonalnego

nazwa szkolenia

Profesjonalny marketing usług i instrumentów rynku pracy – budowanie wizerunku PUP i współpraca z otoczeniem

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

.

Termin:   08 – 10 maja        2017       Miejsce: Kazimierz       cena :1730 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   31 maja - 02 czerwca  2017         Miejsce:   Zakopane     cena :1730 zł  / uczestnik  

.

Dalsze terminy w trakcie planowania, zapytaj o termin i miejsce

.

 

Cel:  nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu profesjonalnych działań marketingowych do zastosowania w budowaniu i promocji PUP

.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

- istoty i roli marketingu w funkcjonowaniu urzędu pracy na rynku
- stosowania przez urząd pracy narzędzi i strategii marketingowych 
- budowania strategii marketingowej urzędu pracy
- budowania i prowadzenia profesjonalnej współpracy z otoczeniem zewnętrznym urzędu pracy (pozyskiwanie partnerów do współpracy)
- tworzenia materiałów promocyjnych i współpracy z dostawcami reklamy,
- przygotowywania, organizacji wydarzeń promocyjnych, targów pracy i innych inicjatyw urzędu pracy 

Uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania materiałów promocyjnych lub/i strategii marketingowej uwzględniającej specyfikę rynku pracy, na którym działają.

Zagadnienia: Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie i  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Ze względu na połączenia komunikacyjne i długość podróży, istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie, dodatkowy nocleg gratis .

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradców klienta, doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, liderów klubu pracy, pracowników CAZ, inspektorów, pracowników administracji, pracowników sekretariatu
oraz:
Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta i motywujących do podjęcia określonych działań.

a także: Kierowników i kadry menadżerskiej

nazwa szkolenia

Techniki negocjacji w sytuacjach zawodowych pracowników Urzędów Pracy

.

Termin:   15 - 17 marca  2017          Miejsce: Wrocław       cena :1730 zł  / uczestnik 

.

Termin:   10 - 12 maja     2017          Miejsce: Kraków         cena :1730 zł  uczestnik

.

Termin:   29 - 31 maja     2017          Miejsce:  Toruń           cena :17300 zł  / uczestnik 

. 

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 150 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 150 zł.

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )


 

Urzędów , Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta, negocjujących warunki ustleń, pracujących nad zmianą zachowania u klienta.

Techniki negocjacji w sytuacjach zawodowych pracowników Urzędów 

.

.

Termin:   15 - 17 marca  2017          Miejsce: Wrocław       cena :1730 zł  / uczestnik 

.

Termin:   10 - 12 maja     2017          Miejsce: Kraków         cena :1730 zł  uczestnik

.

Termin:   29 - 31 maja     2017          Miejsce:  Toruń           cena :17300 zł  / uczestnik 

. 

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 150 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 150 zł.

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

coc

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubu pracy, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej, specjaliści ds. rejestracji

nazwa szkolenia

Grupowa informacja zawodowa dla sprofilowanych klientów PUP 

– bank programów

 Szkolenie 3 dniowe  

.

Termin:   15 - 17 marca    2017           Miejsce:   Wrocław      cena :1730 zł./ uczestnik

.

Termin:   17 - 19 maja      2017            Miejsce: Zakopane     cena :1730 zł./ uczestnik

.

.

Dalsze terminy w trakcie planowania, zapytaj lub zaproponuj termin i miejsce

.

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie i  Klikając tutaj.

Bardzo ciekawe i użyteczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia grupowe w Urzędach Pracy. Wieloletni praktyk, doradca zawodowy z doświadczeniem trenerskim dzieli się swoimi pomysłami i obserwacjami. Uczestnicy otrzymują gotowe pomysły do realizacji w swoich placówkach. Szkolenie szczególnie cenne dla osób zaczynających prowadzenie zajęć grupowych, a dla już prowadzących niesie inspirację do uzupełnienia warsztatu.

 

W programie m.in:
- bank programów, gotowe rozwiązania dla grupowej informacji zawodowej 
- kwartalne harmonogramy zajęć
- tematyka zajęć dostosowana do profilu klienta
- uczestnicy otrzymują konspekty do prowadzenia kilku godzinnych warsztatów

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. 

Po zajęciach dydaktycznych zapraszamy do skorzystania z lokalnych atrakcji.   (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

dla: Dział Rejestracji i Ewidencji, pracownicy CAZ, doradcy klienta , pośrednicy pracy, spec.rozwoju zawod., spec.ds. programów, spec.ds. aktywizacji zawod.,
a także: Kierowników
oraz nowo przyjętych pracowników, stażystów

nazwa szkolenia

Podnoszenie kompetencji pracownika Urzędu Pracy – aktualne przepisy
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO oraz USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA

Szkolenie 3 i 4 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

( dla chętnych, ze względu na połączenia komunikacyjne możliwość przyjazdu popołudniem dzień wcześniej, gratis : kolacja, nocleg, śniadanie).

.

.

Termin:   29 - 31 marca    2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk      cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   28– 31 marca    2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

.

Termin:   26 – 28 kwietnia  2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   25 – 28 kwietnia  2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   24 – 26 maja    2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   23 – 26 maja   2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   12 – 14 czerwca 2017  (program podstawowy)   Miejsce: Gdańsk     cena :1770 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   12 – 15 czerwca 2017  (program rozszerzony)    Miejsce: Gdańsk     cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

.

Dalsze terminy w trakcie planowania, zaproponuj termin i miejsce

.

Cel:  zapoznanie z aktualnymi przepisami i procedurami przy prowadzeniu postępowania administracyjnego oraz obsłudze osób bezrobotnych.

.
Zakres tematyczny szkolenia  (fragment) :
.
1. Aktualne standardy profesjonalnej obsługa klienta
2. Obowiązki urzędnika w czasie obsługi profesjonalnej klienta
3. Najczęstsze błędy obsługi klienta w Urzędzie Pracy
4. Pojęcie postępowania administracyjnego
5. Zasady postępowania administracyjnego
- zasady ogólne
- zasady pomocnicze
- organy wyższego stopnia i organy naczelne
- właściwości organów
- wyłączenia pracownika przez organ
- strona
- załatwianie spraw
6. .... (
Aby uzyskać szczegółowy program wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie
Klikając tutaj.  )

Po zajęciach dydaktycznych zapraszamy do skorzystania z lokalnych atrakcji.

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

dla: Dział Rejestracji i Ewidencji, Dział Organizacyjno - Administracyjny, pracownicy CAZ, doradcy klienta , pośrednicy pracy, spec. rozwoju zawod., spec. ds. programów, spec. ds. aktywizacji zawod.,

Urzędów , Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta, negocjujących warunki ustaleń, pracujących nad zmianą zachowania u klienta.

a także: Kierowników

oraz nowo przyjętych pracowników, stażystów

nazwa szkolenia

Zestaw umiejętności urzędnika 

.

.

Termin:   06 – 10 marca     2017       Miejsce: Gdańsk          cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   27- 31 marca       2017        Miejsce: Zakopane       cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   24 – 28 kwietnia  2017       Miejsce: Gdańsk          cena :1970 zł.  / uczestnik 

 .

Termin:   22 – 26 maja        2017       Miejsce: Gdańsk          cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

(na każdy z w/w terminów istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie: kolacja, nocleg, śniadanie w cenie).

        Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj

 

              Aby uzyskać szczegółowy program wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie Klikając tutaj.            (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

 

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradców klienta, doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, liderów klubu pracy, pracowników CAZ, inspektorów, pracowników administracji, pracowników sekretariatu
oraz:
Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta i motywujących do podjęcia określonych działań, spotykających się z naciskami ze strony klientów.

Urzędów , Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta, negocjujących warunki ustaleń, pracujących nad zmianą zachowania u klienta, spotykających się z naciskami ze strony klientów.

.

a także: Kierowników i kadry menadżerskiej

nazwa szkolenia

Rozwiązywanie konfliktów oraz radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i psychomanipulacją klientów w Urzędzie

Szkolenie 4 dniowe (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)  

Osobom zainteresowanym krótszym szkoleniem z tego zakresu proponujemy szkolenie : : Klient trudny – radzenie sobie z psychomanipulacją i wypracowanie porozumienia  (3 dni)

.

Termin:   07 - 10 listopada 2016          Miejsce:   Wrocław       cena :1970 zł  / uczestnik 

.

Termin:   12 - 15 grudnia  2016             Miejsce: Kraków       cena :1970 zł  uczestnik 

(możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie: kolacja, nocleg, śniadanie w cenie).      

.

Dalsze terminy, wyślij zapytanie klikając tutaj

.

Opis szkolenia:
Bardzo ciekawe i przydatne szkolenie dla osób, które w miejscu pracy prowadzą rozmowy o charakterze negocjacji oraz spotykają się z naciskami ze strony obsługiwanych klientów. 
Prezentujemy i trenujemy metody radzenia sobie z różnymi typami klientów trudnych (np. roszczeniowych, pobudzonych, itp.) , a także jak :
- omijać negatywne nastawienie klienta
- sterować decyzją klienta
- zmieniać nastawienie do prezentowanych kwestii
- skutecznie negocjować swoje warunki
Szkolenie modeluje nowe postawy i zachowania pracowników obsługujących klientów
Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 150 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 150 zł.

(zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

 

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, doradcy klienta, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej, specjaliści ds. rejestracji

nazwa szkolenia

Empiryczny warsztat Doradcy klienta indywidualnego 

– nabycie innowacyjnych kompetencji pracy z klientem PUP wg. nowelizacji ustawy „o promocji zatrudnienia…”

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

.

Termin:   15 - 17 marca    2017           Miejsce:   Wrocław      cena :1730 zł./ uczestnik

.

Termin:   17 - 19 maja      2017            Miejsce: Zakopane     cena :1730 zł./ uczestnik

.

.

Dalsze terminy w trakcie planowania, zapytaj o termin i miejsce

.

Uczestnicy: Pracownicy PUP w nowej roli doradcy klienta 

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie i  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. 

Po zajęciach dydaktycznych zapraszamy do skorzystania z lokalnych atrakcji.   (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

608 47 65 84         aksonszkolenia@poczta.fm       strona główna:   www.okzszkolenia.pl       karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, pracowników CAZ, inspektorów, 
oraz:
Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta i motywujących do podjęcia określonych działań.

a także: Kierowników i kadry menadżerskiej

nazwa szkolenia

Zaawansowane techniki wywierania wpływu NLP w służbie specjalistów rynku pracy
Szkolenie z wykorzystaniem technik Neuro Lingwistycznego Programowania (NLP)   (dowiedz się więcej : TUTAJ )

To szkolenie kierowane jest dla osób posiadających już podstawową wiedzę na temat NLP (dowiedz się więcej : TUTAJ )
dla chętnych początkujących, którzy chcą się kształcić od początku w tym nurcie proponujemy najpierw szkolenie:
Wywieranie wpływu w obsłudze klienta - nowoczesne podejścia  ->   Zobacz na planie szkoleń

Szkolenie 5 dniowe (unikalne specjalistyczne szkolenie)

.

Termin:  07 - 10 listopada        2016     Miejsce: Kraków    cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:   14 – 18 listopada      2016     Miejsce: Gdańsk    cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:  12 - 16 grudnia       2016         Miejsce: Kraków     cena :1970 zł. / uczestnik 

.

Termin:  19 - 23 grudnia      2016          Miejsce:   Zakopane      cena :1970 zł  / uczestnik 

.

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 150 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 150 zł.


Urzędów , Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników wywierających wpływ decyzyjny na klienta i motywujących do podjęcia określonych działań.


Zaawansowane techniki wywierania wpływu NLP jako instrumenty podnoszące skuteczność zawodową

Szkolenie 5 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

Osobom zainteresowanym szerszym zakresem tego zagadnienia proponujemy szkolenie : Sztuka perswazji - skuteczne przekonywanie klienta (3 dni)

.

Termin:  24 - 28 października  2016    Miejsce: Gdańsk   cena :1970 zł. 

.

Termin:  07 - 10 listopada        2016     Miejsce: Kraków     cena :1970 zł. 

.

Termin:   14 – 18 listopada       2016    Miejsce: Gdańsk      cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Termin:  12 - 16 grudnia 2016               Miejsce: Zakopane      cena :1970 zł. 

.

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.

 

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

dla: doradcy klienta, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej

nazwa szkolenia

Szkolenie dla pracowników CAZ – bony i inne formy wsparcia dla młodych na rynku pracy do 30 roku życia

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

.

Termin:   07 - 09 listopada 2016            Miejsce: Wrocław     cena :1730 zł./ uczestnik

.

Termin:   21 - 23 listopada 2016            Miejsce: Kraków         cena :1730 zł./ uczestnik

.

Termin:   14 - 16 grudnia  2016             Miejsce: Zakopane      cena :1730 zł / uczestnik

.

Dalsze terminy w trakcie planowania, zapytaj o termin i miejsce

.

Cel: Zapoznanie z aktualnymi formami wsparcia wykorzystywanymi w CAZ

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu, wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 150 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie.      (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń ) 

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy

 

Nazwa szkolenia

Rejestracja elektroniczna bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przepisy KPA

 

poziom zaawansowany, dla osób mających już doświadczenie w rejestracji elektr. :

 .

Termin:   29 - 31 marca    2017   Miejsce: Gdańsk      cena :1770 zł.  / uczestnik 

 

.

Rejestracja elektroniczna bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przepisy KPA - od podstaw

 

poziom podstawowy, czyli rejestracja elektroniczna od początku, podstawowe pojęcia i zasady :

 .

Termin:   28– 31 marca    2017     Miejsce: Gdańsk     cena :1970 zł.  / uczestnik 

.

Dalsze terminy w trakcie planowania, zapytaj o termin i miejsce

.

Zgłoś się na szkolenie Karta złoszeniowa

 

Szkolenie prowadzi doświadczony trener i specjalista. Wiele praktycznych informacji i przykładów.

 

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z nową procedurą rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, omówienie nowych elementów regulacji oraz zapoznanie z procedurami administracyjnymi – praktyczne stosowanie przepisów Kpa w Powiatowych Urzędach Pracy.

 

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w świetle nowego rozporządzenia MPiPS z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz praktyczne stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w Powiatowych Urzędach Pracy.

Przepisy, które weszły w życie z dniem 27.05.2013 r. dają możliwość osobom bezrobotnym i poszukującym pracy dokonania rejestracji przez Internet. Jednakże, aby skorzystać z pełnej rejestracji przez Internet konieczne jest posiadanie np. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisu osobistego weryfikowanego certyfikatem podpisu elektronicznego. Oprócz rejestracji elektronicznej oczywiście nadal jest możliwa, jak dotychczas rejestracja osobista. 
 

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 150 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie.
Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 130 zł.

W czasie wolnym proponujemy uczestnikom w ramach profilaktyki wypalenia zawodowego skorzystanie z lokalnych atrakcji, oraz imprezy ułatwiające wymianę doświadczeń zawodowych w kuluarach.      (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubu pracy, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej, specjaliści ds. rejestracji

a także: Kierowników i kadry menadżerskiej   (w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych)

 Urzędów , Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników Urzędów, Instytucji, Ośrodków realizujących swoje zadania na różnych stanowiskach pracy.

Nazwa szkolenia

Nazwa szkolenia

Asertywność , skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów – niezbędne narzędzia w obsłudze klienta w profesjonalnym Urzędzie

Cel:
Wdrażanie nowych profesjonalnych modeli obsługi klienta oraz tworzenie nowoczesnego i przyjaznego wizerunku instytucji.

.        

Szkolenie wprowadza w umiejętności radzenia sobie z naciskami petentów, prezentuje metody łagodnego radzenia sobie
z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi. Udział w szkoleniu podnosi skuteczność osobistą oraz
pewność siebie, wpływa na profesjonalny
wizerunek urzędnika i korzystny PR Urzędu.

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

.

.

Termin:  13 - 15 marca     2017        Miejsce: Łódź          cena :1430 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   29 – 31 marca    2017       Miejsce: Kraków     cena :1430 zł.  / uczestnik 

.

Termin:   26 – 28 kwietnia  2017     Miejsce: Gdańsk      cena :1430 zł.  / uczestnik .

. 

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie:  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie.

W czasie wolnym proponujemy uczestnikom w ramach profilaktyki wypalenia zawodowego skorzystanie z lokalnych atrakcji, oraz imprezy ułatwiające wymianę doświadczeń zawodowych w kuluarach.     (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

dla: doradcy klienta, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej

nazwa szkolenia

Psychologiczne aspekty pracy Doradcy Klienta - umiejętności i techniki terapeutyczne i coachingowe

   Szkolenie 4 dniowe  

.

Termin:  16 - 19 sierpnia 2016             Miejsce: Łeba          cena :1970

(możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie: kolacja, nocleg, śniadanie w cenie)

.

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu, wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.
.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. 

 (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubu pracy, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, ds. aktywizacji zawodowej, 

a także: Kierowników i kadry menadżerskiej

Urzędów , Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników Urzędów, Instytucji, Ośrodków realizujących swoje zadania na różnych stanowiskach pracy.

nazwa szkolenia

Wystąpienia publiczne - warsztaty z elementami trenerskimi 

 

.

Termin:  13 - 15 marca     2017             Miejsce: Łódź        cena :1770 zł.

.

Termin:  10 - 12 maja       2017                Miejsce: Kraków   cena: 1770 zł.

.

Termin:  29 - 31maja        2017             Miejsce: Toruń    cena :1770 zł. 

.

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Pobierz program Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 150 zł.

 

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: pośrednicy pracy,  specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej

nazwa szkolenia

Obsługa osób niepełnosprawnych – studium przypadku, formy wsparcia, indywidualny plan działania

Cel: Wprowadzenie w tematykę obsługi osób niepełnosprawnych i specyfikę pracy z takim klientem.

Szkolenie 3 dniowe  (+ dodatkowy nocleg przed szkoleniem dla chętnych)

Osobom zainteresowanym szerszym zakresem tego zagadnienia proponujemy szkolenie :  Trener Pracy ... (5 dni)

.

Termin:  22 - 24 maja  2017               Miejsce: Gdańsk       cena :1730 zł.

( istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie: kolacja, nocleg, śniadanie w cenie). 

.

.

Zakres tematyczny szkolenia (fragment) :

1. Pojęcie niepełnosprawności, rodzaje niepełnosprawności i ich charakterystyka.
2. Podstawowe informacje o polskim systemie orzecznictwa. 
3. Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych. 
4. Bariery w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym i zawodowym. 
5. Osoby niepełnosprawne – specyfika, potrzeby, rola doradcy zawodowego/doradcy klienta
6. .... (
Aby uzyskać szczegółowy program wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie Klikając tutaj. )

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie.

Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubu pracy, specjaliście ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, specjaliści ds. aktywizacji zawodowej, specjaliści ds. rejestracji, pracownicy socjalni, asystenci rodziny

nazwa szkolenia

DORADCA KLIENTA DS. AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB „45 PLUS” 

.

Termin:  24 - 26 maja        2017          Miejsce: Gdańsk      cena :1970

.

Dalsze terminy w trakcie planowania, zapytaj o termin i miejsce

.

Cele: 

 • Podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób w wieku 45 plus, wśród pracowników instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej
 • Szkolenie przeznaczone dla osób, które w swojej pracy realizują zadania na rzecz szeroko rozumianej aktywizacji osób 45 plus.

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie:  Klikając tutaj.

Rezultaty szkolenia:

 • Zapoznanie się z sytuacją społeczno-zawodową osób 45 plus.
 • Budowanie efektywnej relacji i współpracy z klientem 45 plus.
 • Wypracowanie modelu pracy z osobami 45 plus.
 • Nabycie umiejętności trenerskich w pracy grupowej z osobami 45 plus.

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie:  Kliknij tutaj.

 Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 200 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie.

Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 150 zł.


W przypadku przyjazdu z osobą towarzyszącą, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie, z uwagi na konieczność dokonania rezerwacji.
Dla zorganizowanych grup prowadzimy szkolenie w wybranym miejscu i/lub negocjujemy ceny

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

szczególnie: doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, liderów klubu pracy, pracowników CAZ, 

Urzędów , Instytucji, Ośrodków

Szczególnie dedykowane dla: Pracowników Urzędów, Instytucji, Ośrodków realizujących swoje zadania na różnych stanowiskach pracy.

nazwa szkolenia

Specyfika pracy z klientem przejawiającym zaburzenia wieku podeszłego oraz zaburzenia psychiczne  

Termin:   15 - 17 marca     2017             Miejsce:   Wrocław       cena :1730 zł    

(możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie: kolacja, nocleg, śniadanie w cenie)

.

Aby uzyskać szczegółowy program, harmonogram, info. o hotelu,  wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie :  Klikając tutaj.

Cena szkolenia od uczestnika, zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania - w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć- w formie drukowanych papierowych skryptów.). Dopłata 150 zł do ceny szkolenia za zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym przez czas szkolenia. Możliwość dodania do ceny szkolenia kosztów podróży – ustalane telefonicznie. Zniżki przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z Urzędu, ustalane telefonicznie. Istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie za dodatkową opłatą 150 zł.

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

Urzędów , Instytucji, Ośrodków

nazwa szkolenia

Zwiększanie skuteczności osobistej oraz profilaktyka wypalenia zawodowego pracownika urzędu

.

Termin: w trakcie planowania, zapytaj o termin  

.

              Aby uzyskać szczegółowy program wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie klikając tutaj.            (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

 

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów

Urzędów , Instytucji, Ośrodków

nazwa szkolenia

Poprawa komunikacji w kontaktach zawodowych z klientami i pomiędzy pracownikami

.

Termin: w trakcie planowania, zapytaj o termin 

(możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie: kolacja, nocleg, śniadanie w cenie).

.

              Aby uzyskać szczegółowy program wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie Klikając tutaj.          (zobacz:  Zdjęcia ze szkoleń )

 

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

     W ciągu najbliższych dni ukażą się oferty na kolejne miesiące roku 2016   

Na wybrane szkolenia będzie można przyjechać z osobą towarzyszącą, nie biorącą udziału w szkoleniu na korzystnych warunkach finansowych.

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów, Firm

nazwa szkolenia

Trening interpersonalny - poprawa komunikacji i integracja grupy 

Termin:  Ustalany ze zgłoszonymi grupami            Miejsce: Ustalane ze zgłoszonymi grupami .

Aby uzyskać szczegółowy program wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie  Klikając tutaj.

 

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla:

Urzędów Pracy,  OHP, Biur Karier, Agencji Zatrudnienia, Urzędów, Firm

nazwa szkolenia

Budowanie zespołu 

Termin:  Ustalany ze zgłoszonymi grupami            Miejsce: Ustalane ze zgłoszonymi grupami .

Aby uzyskać szczegółowy program wyślij zapytanie o interesujące Cię szkolenie  Klikając tutaj.

 

   608 47 65 84       aksonszkolenia@poczta.fm     strona główna:   www.okzszkolenia.pl   karta zgłoszeniowa

 STRONA GŁÓWNA    |      Karta zgłoszeniowa |   Zniżki    |  Rekomendacje  | Proszę o szczegółowy program szkolenia   |  Zdjęcia 

 Akson

rejestr w  WUP w Łodzi nr: 2.10/00047/2013

tel.     608 47 65 84

aksonszkolenia@poczta.fm      www.okzszkolenia.pl

nowe propozycję zniżek przy zgłoszeniach kilku osób, zobacz : więcej 

Możesz skorzystać z oferty podwójnie i przyjechać na szkolenia z osobą towarzyszącą, nie biorącą udziału w szkoleniu