logo image
Podnosimy kompetencje w przyjaznej atmosferze i komfortowych warunkach
O NAS
STRONA GLOWNA
Kontakt
Rekomendacje
SZKOLENIA
KARTA ZGLOSZENIOWA
ZDJECIA
PLAN SZKOLEN
__________________________
PRACA DLA TRENERA
__________________________
Grupy odbiorcow
Tematyka szkolen
Ceny, znizki
KARTA ZGLOSZENIOWA
Na zamowienie
__________________________
Przesylanie ofert
__________________________
*** STREFA SPECJALNA :
Szkolenia NLP
Samo zdrowie
Rozrywka
 
 

AKTUALNE SZKOLENIA ZOBACZYSZ TUTAJ

Niektóre oferty szkolen nie sa publikowane na tej stronie internetowej i sa wysylane tylko poczta elektroniczna do zainteresowanych i uczestników.

Dzial I

Obsluga klienta w Urzedzie

· Szkolenia dla personelu:

komunikacja, asertywnosc, negocjacje, motywowanie, wywieranie wplywu (NLP), radzenie sobie z klientem trudnym i psychomanipulacja, zarzadzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, trenowanie umiejetnosci prezentacji ofert i prowadzenia szkolen, rozmowy telefoniczne,

oraz

Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędów Pracy na stanowiskach:

- na stanowiskach kierowniczych : Dyrektor, Kierownik
- Sekretareki
- Pracownicy dziaÂ?u Organizacyjno-Administracyjnego
- DziaÂ? Kadr
- Lider Klubu Pracy
- Specjalista ds. rozwoju zawodowego
- Doradca klienta
- PoÂ?rednik Pracy
- Specjalista ds. aktywizacji zawodowej
- KsięgowÂ?ć
- Specjalista ds. programów
- Inspektor
- Pracownicy DziaÂ?u Ewidencji i Â?wiadczeń,

· Szkolenia dla kadry kierowniczej, dziaÂ?u kadr, HR:

umiejętnoÂ?ci menadÂ?erskie, organizacja pracy, budowanie zespoÂ?u, rozwiÂ?zywanie konfliktów, ocena pracowników, rekrutacja, kierowanie zespoÂ?em, zarzÂ?dzanie czasem, szkolenia dla ternerów wewnętrznych

· Szkolenia dla sÂ?uÂ?b finansowo - księgowych :

- rachunkowoÂ?ć w jednostkach samorzÂ?du terytorialnego, przygotowanie ksiÂ?g rachunkowych do rocznego sprawozdania, zasady sporzÂ?dzania bilansu, i inne.

· Szkolenia outdoor, szkolenia integracyjne, teambuilding, treningi interpersonalne.

· Organizowanie imprez, konferencji, wycieczek dla pracowników urzędów i firm.

 

 

ZOBACZ : AKTUALNE SZKOLENIA

Aby otrzymać dostęp do PEÂ?NEGO PLANU SZKOLE?�, oraz informację o aktualnych promocjach, ofertach Last Minute, oraz innych atrakcjach przeÂ?lij swój adres na Newsletter klikajÂ?c tutaj

MoÂ?esz przesÂ?ać zapytanie o interesujÂ?cÂ? Cię tematykę szkoleń poprzez stronę klikajÂ?c tutaj

 

DziaÂ? II

Szkolenia z zakresu psychologii i terapii:

WspóÂ?czesny Â?wiat oferujÂ?c Â?atwy dostęp do róÂ?nego rodzaju uÂ?ywek, niesie za sobÂ? niestety takÂ?e zagroÂ?enie
uwikÂ?ania się w trudnÂ? do przerwania relację z takim Â?rodkiem, przez co mogÂ? pojawić się
zaburzenia zachowania, które powszechnie nazywamy uzaleÂ?nieniami.

Oprócz samej osoby uzaleÂ?nionej, mogÂ? to odczuwać takÂ?e jej bliscy.

PosiadajÂ?c kontkat z psychologami i profesjonalistami w tej dziedzinie prowadzimy takÂ?e szkolenia z tego zakresu.


· doradztwo, terapia osób: uzaleÂ?nionych od alkoholu, uzaleÂ?nionych od narkotyków uzaleÂ?nionych od papierosów
· Inne uzaleÂ?nienia i zaburzenia funcjonowania
· Terapia dla osób wspóÂ?uzaleÂ?nionych i DDA
· Praca terapeutyczna z ofiarami przemocy
· Przygotowanie do prowadzenie Â?wiadczeń doradczych i terapeutycznych oraz konsultacyjnych.

ZOBACZ : AKTUALNE SZKOLENIA

PRZESYÂ?ANIE OFERT

 

Poza prezentowanÂ? ofertÂ?, posiadajÂ?c licznÂ? i wykwalifikowanÂ? kadrę jesteÂ?my gotowi przyjÂ?ć zamówienia na szkolenia zgodne z zapotrzebowaniem danej grupy odbiorców – czekamy na pytania, sugestie i propozycje:

608 47 65 84

PRZESYÂ?ANIE ZAPYTA?�

 


 

oglądających
Aktualnie jest 1 gość online
Sonda
miejsce gdzie najchetniej pojechalbys na szkolenie
  
najchętniej chciałbys się z nami skontaktować:
  
Inne miejsca
  
Tworzymy dla ciebie nowe możliwosci
logo image

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team